Master Film Sweden
Textning

TEXTNING

Vi textar filmat material såsom filmer, föreläsningar mm. Detta görs för att tillgänglihetsanpassa era filmer för alla målgrupper.Här är våra olika språkkombinationer.


 • Svenskt tal till svensk text
 • Engelskt tal till engelsk text
 • Engelskt tal till svensk text
 • Svenskt tal till engelsk text
 • Svensk eller engelskt tal till både svensk och engelska text(du får alltså två filer)


Kontakta oss för pris.

Textning

Viktigt att känna till

 • Vi använder oss av allmänna riktlinjer för undertextning.
 • Om inget annat anges vid beställning avslutar vi varje video med www.masterfilm.com
 • Vissa ord kan komma att tas bort vid utrymmesbrist. Något som i talet är ”jätteviktigt” kan i texten bli ”viktigt”.
 • För att spara plats kortar vi ned de ord som går: någonting = nånting, något = nåt, sådan = sån.
 • Om inget annat sägs vid engelsk undertextning utgår vi från amerikansk engelska.
 • För eventuella ändringar från vår standardundertextning som ska göras efter att vi har undertextat tillkommer det en kostnad per arbetad timme. Om vi har textat fel tillkommer förstås ingen kostnad.
 • Har du särskilda önskemål som skiljer sig från ovanstående punkter, var vänlig specificera dem vid beställning.


Finns det regler?

Inom undertextning ska talat språk bli förståeligt skriftspråk. Men vilka ”regler” finns det egentligen för undertextning? Svaret är att det egentligen inte finns några som är satta i sten, men det finns såklart riktlinjer man bör följa. Undertexten måste vara läsvänlig: Den ska ligga kvar tillräcklig länge i bild och den ska gärna vara enkel att förstå och följa. En gnutta sunt förnuft är också bra att ha, för vem hinner läsa alltför komplicerade meningar med många fackord på endast en sekund…?


Internationella riktlinjer

Våra undertextningsrutiner följer generellt de allmänna riktlinjerna som används för undertextning, och vårt fokus är läsbarhet för tittaren. Dessa rutiner är baserade på internationella riktlinjer för undertextning, förslag på standardiserad undertextning på webben samt yrkesbaserad erfarenhet av undertextning inom media.